Co powninien wiedzieć Manager planujący migrację Intranetu SharePoint w swojej organizacji?

Najważniejsze, to wiedzieć,  że przy odpowiednim zaplanowaniu migracji, jesteśmy na dobrej drodze do zrewolucjonizowania procesów i rozwiązań w organizacji.

Określenie celów i korzyści dla migracji SharePoint.

Przy planowaniu procesu migracji Intranetu SharePoint najważniejsze jest szczegółowe określenie zapotrzebowania organizacji oraz rezultatów jakie zamierza osiągnąć po dokonanym procesie. Należy poznać, zrozumieć jakie szczególne korzyści dla twojej organizacji może przynieść Intranet SharePoint 2013. Niezbędna jest tu analiza biznesowa i ocena zapotrzebowania organizacji dla procesu migracji.

Priorytety i zakres migracji Interanetu SharePoint.

Gdy już wiemy jakie korzyści chcemy osiągnąć i jakie mamy cele w związku z migracją SharePoint i należy określić priorytety oraz zakres migracji. Trzeba zastanowić się nad etapowością procesu, czy zamierzamy dokonać jednej ogromnej migracji SharePoint, czy raczej chcemy migrować stopniowo, w kilku etapach? Należy zrobić przegląd i spis aplikacji, systemów SharePoint, zastanowić się nad obecną architekturą informacji i danych i witryn. Następnie przejrzeć się samym danym, które chcemy migrować. Trzeba zadać sobie pytania, jak dokonać procesu migracji treści? Czy wszystkie dane trzeba przenieść?

A co po migracji?

Przed planowanym procesem migracji SharePoint trzeba zastanowić się nad przeszkoleniem docelowych użytkowników z nowego środowiska oraz zastanowić się jak najlepiej zachęcić do przyjęcia zmian.