PKO Bank Polski oraz Portal Intra ze Złotą Szpaltą Roku 2014

Z przyjemnością donosimy, że projekt intranetowy Intra, który od trzech ponad lat utrzymywany i rozwijany jest z udziałem Kolibro, otrzymał Złotą i Srebrną Szpaltę 2014. Pierwszą, nagrodą Specjalną w konkursie Szpalty Roku 2014 organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej PKO Bank Polski został uhonorowany za całokształt, wielokierunkowość i spójność komunikacji, w tym również za rozwój portalu Intra. Druga, Srebrna Szpalta to już wyłączne wyróżnienie Intranetu za wsparcie biznesowe i integrację pracowników. W 7. edycji konkursu Szpalty Roku analizowano 150 projektów, nagrody przyznano w 9 kategoriach. Aż 8 projektów PKO Banku Polskiego znalazło się w finale. Wśród nich Srebrnymi Szpaltami Roku uhonorowano również, multimedialny newsletter poświęcony fuzji z bankiem Nordea a także Raport Roczny za 2012. Wyróżniono także profil o bieganiu na facebooku. PKO Bank Polski był jedyną instytucją, której przyznano Nagrodę Specjalną. Złotą Szpaltą doceniono całościowe podejście banku do komunikacji za pomocą mediów własnych. Tytuł lidera w branży zobowiązuje. Codziennie udoskonalamy prowadzone projekty rozwijając nasze wydawnictwa na tabletach i smartfonach, tworząc portale wiedzy czy budując społeczności wokół ważnych celów i wspólnych pasji. Cieszymy się, że to co robimy jest pozytywnie oceniane także przez innych profesjonalistów – mówi Agnieszka Kielichowska, dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej. Szpalty Roku to konkurs dla wydawców i twórców prasy firmowej organizowany przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej. Jego celem jest promowanie wysokich standardów w mediach własnych poprzez wyróżnienie najlepszych projektów.