Grudzień 2013

Monthly Archives

 • Kolibro partnerem merytorycznym pestiżowego konkursu Szpalty Roku 2013

  Kolibro partnerem merytorycznym „Szpalty roku 2013”- dorocznego, prestiżowego konkursu organizowanego przez stowarzyszenie Prasy Firmowej. Konkurs ma na celu promocję oraz upowszechnienie wysokich standardów content marketingu w Polsce. My jako partner merytoryczny, wystąpiliśmy z prelekcją pt. „Audyt i inwentaryzacja informacji, czyli jak pozyskiwać content w organizacji ”. — Czytaj więcej o konkursie

 • Kolibro partnerem merytorycznym Konferencji Information System in Management

  21-22.11.2013 Kolibro prelegentem i partnerem konferencji Information System in Management organizowanej przez Katedrę Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Objęliśmy patronat nad konferencją organizowaną przez środowisko naukowe SGGW. Tematyka koncentrowała się wokół wykorzystywania technologii i systemów informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wiedzą w ekonomii, finansach oraz innych dziedzinach. __więcej o konferencji

 • Kolibro partnerem międzynarodowego projektu IntranetTime

  Kolibro Internal Business Apps  jest partnerem projektu badawczego definiującego wpływ portali intranetowych na rozwój innowacji, wiedzy i kapitału intelektualnego w organizacjach. Intranet Time, jest jedynym na skalę europejską projektem badającym zagadanienia wpływu intranetu na innowacyjność organizacji oraz więdzę. Projekt jest realizowany we współpracy ze polskim środowiskiem akademickim Uczelnią Vistula oraz Politechniką Gdańska. Czytaj więcej o projekcie IntranetTime.

 • EICIM

  Kolibro mecenasem pierwszego w Polsce Kongresu European IC & Intranet Meeting

  Jesteśmy mecenasem Kongresu European IC & Intranet Meeting. Kongres European IC & Intranet Meeting jest platformą wymany myśli, doświadczeń i kontaktów dla specjalistów branży IC – w tym osób odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą oraz za zaplecze technologiczne komunikacji wewnętrznej. Głównym zadaniem kongresu jest promowanie branży intranetów i komunikacji wewnętrznej w Polsce i wyznaczanie jej standardów. European IC & […]