Jakie korzyści dla organizacji płyną z wdrożenia Intranetu SharePoint?

Korzyści z płynące z wdrożenia Intranetu SharePoint rozpatrywane są w trzech różnych perspektywach, perspektywy zysku dla organizacji, perspektywy zysku dla kadry zarządzającej perspektywy samego pracownika.

Jakie orzystne efekty dla organizacji niesie wdrozenie Intranetu SharePoint:

W obszarze komunikacji z pracownikiem:

• Intranet, (zwłaszcza jego społecznościowe elemety) jest barometrem nastroju pracowników i atmosfery panującej w firmie.

• Zwiększa identyfikację pracowników z organizacją.

• Pozwala na większą integracj pracowników dzięki części społecznościowemu wymiarowi intranetu.

• Wzmacnia  przekonanie w pracownikach, że ich opinia ma dla firmy znaczenie.

• Skraca proces adaptacji nowych pracowników – część procesów i wiedzy jest opisana w intranecie, dzięki czemu łatwiej jest się im wdrożyć w pracę i poznać strukturę firmy.

Jakie korzyści Intranet SharePoint przynosi w obszarze przepływu informacji:

• Poprawia wewnętrzną komunikację oraz przepływ informacji w firmie.

• Umożliwa komunikację dwukierunkowa, dzięki interaktywnym narzędziom.

• Ujednolica posob komunikacji w firmie.

• Wprowadza nowj jakośc w komunikowaniu.

• Jest źródłem informacji o tym co dzieje się w firmie zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie centralnym.

• Umozliwia kontrolę nad zamieszczanymi treściami oraz dostępami do nich.

•Zapewnia oszczędność czasu na dotarcie do informacji przez pracowników oraz na dystrybucję informacji

• Pozwala na stworzenie jednej referencyjnej bazy wiedzy o firmie.

• Usystematyzowanie i centralizacja komunikacji z oddziałami terenowymi

• Szybki przekaz bez obciążania skrzynek mailowych i dysków pracowników

• Zarządzanie archiwum wiedzy

W obszarze tworzenia, umacniania kultury organizacyjnej:

• Zbudowanie kultury dzielenia się wiedzą

• Łatwiejsze tworzenie kultury organizacyjnej, zwiększenie zadowolenie pracowników dzięki wygodnym rozwiązaniom komunikacyjnym (fora dyskusyjne, chat)

• Rozwój kultury speaking-up

• Wzmocnienie pożądanej kultury firmy

• Stworzenie jednej referencyjnej bazy wiedzy o firmie

W obszarze archiwacji dokumentacji:

• Digitalizacja dokumentacji, archiwizacja

• Pogodzenie potrzeb odrębnych jednostek biznesowych dzięki wdrożeniu zdigitalizowanych

• Usprawnienie pracy grupowej na dokumentach poprzez stworzenie witryny projektowej

• Przejście z papierowych dokumentacji na rzecz elektronicznej formy (digitalizacja)-oszczędność papieru

• Zwiększenie dostępności dokumentów organizacyjnych

W obszarze usprawniania procesów:

• Usprawnienie pracy marketingu i sprzedaży dzięki udostępnieniu bibliotek materiałów reklamowych oraz bibliotek dokumentów i forów dla przedstawicieli handlowych

• Uproszczenie i przyspieszenie procesów zachodzących w organizacji

• Usprawnienie obiegu dokumentów, centralizacja ważnych dokumentów w jednym miejscu, zlikwidowanie wielu miejsc sieciowych na których użytkownicy umieszczali różnego rodzaju pliki

• Częściowa integracja systemów informatycznych oraz kanałów komunikacji wewnętrznej

• Przyspieszenie procesów , dzięki wprowadzeniu elektronicznej rejestracji wniosków urlopowych oraz możliwości aplikowania na wakaty w rekrutacji wewnętrznej on-line

• Uporządkowanie usług przeznaczonych dla klientów wewnętrznych

• Ułatwienie pracy administracji dzięki formularzom rezerwacji i zamówień

• Wzrost efektywności organizacji

• Zmniejszenie liczby wysyłanych e-maili , oszczędność czasu