Jak zarządzać procesami BHP w miejscu pracy?

Największe oraz najprężniej działające organizacje na świecie, wiedzą jak bardzo ważnym elementem w odniesieniu sukcesu firmy jest bezpieczeństwo jej pracowników. Przykładem potwierdzającym tę myśl jest historia amerykańskiej firmy produkującej aluminium Alcoa, która dzięki zarzadzaniu w myśl zasady „zero niebezpiecznych wypadków w pracy” osiągnęła niebywały sukces. W latach 1987-1996 zarządzana przez Paula O’Neila, który zrewolucjonizował dotychczasowy sposób zarządzania organizacją, skupiając się na zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscu pracy, firma w ciągu 10 lat zwiększyła swoje zyski o 200 %. Ten przykład jest tylko jednym z wielu dowodów na to jak ważnym jest umiejętne zarządzanie procesami BHP w organizacji.

Kluczowe zasady zarzadzania procesami BHP:

  • ustalenie celów bezpieczeństwa
  • dokumentowanie oraz monitorowanie zachodzących procesów
  • ustalanie procedur dbałość o przepływ informacji w organizacji
  • stały monitoring i kontrola zachodzących zmian
  • udostępnianie informacji
  • umożliwienie uczenia się organizacji i pracowników