SharePoint Migracje

  • Co powninien wiedzieć Manager planujący migrację Intranetu SharePoint w swojej organizacji?

    Najważniejsze, to wiedzieć,  że przy odpowiednim zaplanowaniu migracji, jesteśmy na dobrej drodze do zrewolucjonizowania procesów i rozwiązań w organizacji. Określenie celów i korzyści dla migracji SharePoint. Przy planowaniu procesu migracji Intranetu SharePoint najważniejsze jest szczegółowe określenie zapotrzebowania organizacji oraz rezultatów jakie zamierza osiągnąć po dokonanym procesie. Należy poznać, zrozumieć jakie szczególne korzyści dla twojej organizacji […]