Wrzesień 2007

Monthly Archives

  • Przejęcie branżowe sPoint

    KOLIBRO – zarządzanie informacją dokonało przejęcia firmy sPoint specjalizującej się we wdrażaniu środowiska Microsoft SharePoint i budowie Portali Korporacyjnych.   Głównym celem przejęcia jest rozbudowanie zespołu oraz wzmocnienie kompetencji niezbędnych do produkcji nowych aplikacji i modułów Kolibro Intranet Portal. „Przejęcie jest wynikiem realizacji długoterminowej strategii Kolibro zorientowanej na konsolidację kompetencji i zasobów gwarantujących rozwój i […]

  • Nowy skład zarządu Kolibro sp. z o.o.

    Od 04 września 2007 funkcjonuje nowy zarząd Kolibro sp. z o.o.   Prezesem Zarządu został współzałożyciel i udziałowiec Kolibro Aleksander Sala, który odpowiedzialny jest za pion doradztwa strategicznego oraz marketing i rozwój rynków dla spółki. Aleksander Sala wcześniej był szefem Działu Marketingu i Rozwoju w Ośrodku Mediów Interaktywnych TVP S.A. oraz Prezesem Zarządu RSI sp. z o.o.. Wiceprezesem […]