Nowy skład zarządu Kolibro sp. z o.o.

Od 04 września 2007 funkcjonuje nowy zarząd Kolibro sp. z o.o.

 

Prezesem Zarządu został współzałożyciel i udziałowiec Kolibro Aleksander Sala, który odpowiedzialny jest za pion doradztwa strategicznego oraz marketing i rozwój rynków dla spółki. Aleksander Sala wcześniej był szefem Działu Marketingu i Rozwoju w Ośrodku Mediów Interaktywnych TVP S.A. oraz Prezesem Zarządu RSI sp. z o.o..

Wiceprezesem Zarządu został Grzegorz Kolasiński – współudziałowiec i były właściciel przejętej przez Kolibro firmy sPoint. Grzegorz Kolasiński zarządza pionem technologii i rozwoju produktów oraz realizacji projektów. Główne cele postawione przed nowym zarządem to umocnienie pozycji rynkowej Kolibro oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów zdefiniowanych jako Kolibro Intranet Portal.