Nowe funkcje w Aplikacji Kolibro Aktualności

Chcemy by produkty, które dostarczmy naszym klientom spełniały ich wymagania i zaspokajały

w pełni potrzeby biznesowe oraz były użyteczne. W tym celu wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności do naszej aplikacji Aktualności, dodaliśmy możliwość zmiany układu promowanych informacji. Obecnie w zależności od wybranej przez użytkownika konfiguracji publikowane wiadomości mogą być prezentowane w jednym z trzech układów:

W układzie jednokolumnowym:

układ jednokolumnW tym układzie promowane wiadomości ułożone są hierarchicznie, najwyżej promowane są wiadomości dodane jako ostatnie.

W układzie dwukolumnowym: Wiadomości promowane są bez hierarchizacji, w jednakowych sekcjach:układ dwukolum

 W układzie mieszanym : Użytkownik może wybrać również układ będący kompilacją dwóch poprzednich, wiadomość najnowsza zostanie wyróżniona dużym zdjęciem, a pozostałe zostaną umieszczone w jednakowej wielkości sekcjach.

ukł mieszanyKażdy z elektów publikowanej wiadomości jest opatrzony nagłówkiem, krótkim tekstem wprowadzającym oraz odnośnikiem „Więcej informacji” który otwiera okno w pełną treścią wiadomości.