Jak profilować kontent w Intranecie?

Średni czas poszukiwania istniejących w organizacji informacji zajmuje średnio na świecie od 15 do 25 % dziennego czasu pracy – przy dobrze zaprojektowanych Intranetach wskaźnik ten może spaść do 3-5%.

Ponadto największą wartość dla organizacji wytwarzają skutecznie poinformowani i zmotywowani pracownicy. W tym kontekście należy stwierdzić, iż organizacje osiągają wymierne finansowe zyski tylko z rzeczywistych usprawnień komunikacji wewnątrz organizacji. Rozwój technologii intranetowych oraz narzędzi pracy grupowej i narzędzi informacyjnych umożliwia faktyczne zarządzanie strumieniem informacji, którego odbiorcą jest każdy pracownik organizacji. Każdy pracownik, aby być efektywnym we współczesnym miejscu pracy, musi posiadać zestaw umiejętności umożliwiający mu identyfikację grup ważnych informacji, wybór adekwatnego sposobu odpowiedzi lub przekierowania informacji. Widoczny w wielu organizacjach efekt przeciążenia informacją (ang. Information overload) oraz efekt zatorów informacji wskazuje jednak na brak ww. umiejętności i na fakt, że bez odpowiednio skonfigurowanych i wdrożonych narzędzi pracownicy sami nie są wstanie zarządzać strumieniem informacji. Bardzo ważnym jest wiec zdefiniowanie odbiorców poszczególnych typów informacji oraz profilowanie kontentu zwłaszcza w organizacjach o rozporoszonej i zróżnicowanej strukturze organizacji.

Jak tego dokonać?

 1. Należy dokonać identyfikacja grup i podgrup w organizacji najlepiej według podziałów:
  • funkcyjnego
  • projektowego
  • regionalnego / geograficznego
  • zaszeregowania
 2. Posegregować treści na: obligatoryjne, reglamentowane, treści dobrowolne ( do wyboru przez pracownika)oraz przydzielane przez szefa.
 3. Upoważnić autora publikowanego tekstu do określenia określa adresatów ( niekoniecznie nie redaktor Intranetu musi pełnić tę rolę )
 4. Pamiętajmy o tzw. Informacji losowej ( np. z innej spółki w grupie ), może dawać bodziec do zainteresowania się nowym tematem, być inspiracją, przyczynić się do transferu wiedzy.