Jak polskie prawo wpływa na Intranet, pracowników i organizacje?

Czy akta osobowe pracowników można prowadzić w Intranecie? Czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia BHP i ppoż. przez Intranet? Kto ma prawa do zdjęć opublikowanych przez pracownika w Intranecie? Na te i niemal 100 innych pytań odpowiada pierwszy w Polsce raport „INTRANET A PRAWO” autorstwa firmy Kolibro Intranet & BPM Experts i kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka.
– Intranet od dawna nie jest już tylko systemem informatycznym, aktualnie przez większość przedsiębiorstw w Polsce jest uznawany za kluczowe narzędzie Komunikacji Wewnętrznej. Wpisał się praktycznie we wszystkie płaszczyzny funkcjonowania organizacji i tym samym rodzi coraz częściej wątpliwości natury prawnej. Pytania managerów organizacji w tym zakresie skłoniły nas do podjęcia projektu całościowej analizy problematyki prawnej w kontekście Intranetu. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych prawników, reprezentujących kancelarię prawniczą Domański Zakrzewski Palinka. Powstały raport jest unikalną, jedyną tego typu publikacją w Polsce, która stanowi swoisty przewodnik dla wszystkich korzystających z Intranetu – podkreśla Aleksander Sala, prezes Kolibro Intranet & BPM Experts.

Jak wskazuje praktyka, coraz częściej firmy wykorzystują Intranet do złożenia elektronicznego wniosku urlopowego. W Intranecie akceptowane są faktury kosztowe bez użycia stempla akceptacji. Z wykorzystaniem Intranetu składany jest wniosek delegacyjny lub wypełniane podanie do Działu Kadr. W dzisiejszym środowisku biznesowym to Intranet stanowi miejsce, w którym realizuje się coraz więcej procesów operacyjnych i biznesowych. Te z kolei podlegają różnym przepisom prawnym. Raport „Intranet a Prawo” porusza szereg kwestii i wątpliwości rodzących się na płaszczyźnie Intranetu i prawa oraz w sposób kompleksowy prezentuje odpowiedzi na podstawowe dylematy prawne. Raport mówi m.in. o tym kto ma prawo do zdjęć opublikowanych przez pracownika w Intranecie lub czy tzw. gazetę intranetową powinniśmy rejestrować jako tytuł prasowy.

„Intranet a Prawo” to pierwsza w Polsce lektura podejmująca temat prawa w Intranecie. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mają styczność z tym narzędziem, m.in. dla managerów, redaktorów, administratorów Intranetu. Pełni rolę vademecum, przejrzystego przewodnika dla przedsiębiorców, który pozwoli uniknąć błędów i odpowie na podstawowe dylematy prawne związane z funkcjonowaniem Intranetów. Materiał jest usystematyzowany i podzielony na części odpowiadające poszczególnym dziedzinom prawa: prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo autorskie i prawo prasowe.

Raport INTRANET A PRAWO – Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu” dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej http://www.kolibro.com/wiedza/raport-intranet-a-prawo/