TV Biznes – Tematem Tygodnia są Najlepsze Intranety w Polsce

TV Biznes – Temat Tygodnia: Rozmowa z Aleksandrem Sala, prezesem firmy Kolibro Intranet & BPM Experts, na temat Najlepszych Intranetów w Polsce.