STERNIK zarządza obiegiem faktur

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK wybrało ObiegFaktur.pl, gotowy do wdrożenia program wspomagający zarządzanie dokumentami kosztowymi autorstwa firmy Kolibro. Wdrożenie objęło centralę w Warszawie oraz 5 oddziałów regionalnych.

– Rozwiązanie ObiegFaktur.pl znacząco usprawniło pracę z fakturami. Wyeliminowaliśmy zagrożenia wynikające z niepoprawnej obsługi faktur, tym samym ulepszając proces obiegu kosztów. Bardzo zależało nam na zdobyciu szybkiej informacji o kosztach, jakie powstają w naszych placówkach terenowych – podkreśla Sylwia Filiks, dział księgowości Stowarzyszenia STERNIK.

Głównym zdaniem systemu ObiegFaktur.pl jest automatyzacja pracy z dokumentami kosztowymi. Wszystkie oddziały mają możliwość wprowadzania skanów faktur kosztowych do systemu, informacja o nowopowstałym koszcie pojawia się natychmiast w księgowości a faktury są opisywane w sposób jednolity dla całej organizacji. System umożliwił wprowadzenie schematów akceptacyjnych, które automatyzują pracę w zakresie zatwierdzania kosztów. Każdy uczestnik procesu jest na bieżąco informowany o zadaniach do wykonania, co ułatwia pracownikom codzienną pracę. Podstawowe korzyści, płynące z wdrożenia to przede wszystkim skrócenie czasu obsługi faktury, stały i precyzyjny monitoring kosztów oraz eliminacja zagrożeń wynikających z zagubień faktury lub opóźnień w płatnościach. System został zintegrowany z aktualnie używanym rozwiązaniem finansowo-księgowym, co umożliwiło automatyczne przesyłanie danych między systemami.

– Sternik to organizacja świadoma korzyści wynikających ze sprawnego zarządzania dokumentami kosztowymi, co bardzo ułatwiło nam definiowanie zakresu wdrożenia i integracji ObiegFaktur.pl z funkcjonującym u klienta systemem finansowo-księgowym – podkreśla Beata Skura z ObiegFaktur.pl

ObiegFaktur.pl to wyspecjalizowany system informatyczny wspomagający zarządzanie dokumentami kosztowymi. Pozwala na akceptację faktury nawet w ciągu kilku, kilkunastu minut. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych wykazało, że ponad połowa polskich przedsiębiorstw wyraża potrzebę wdrożenia rozwiązania automatyzującego pracę z fakturami kosztowymi. Pełna wersja badania dostępna bezpłatnie na stronie http://www.obiegfaktur.pl/