Ostatnie dni na zgłoszenie do INTERNALE 2010

31 lipca mija termin zgłoszenia Intranetu, Strategii i Osobowości Komunikacji Wewnętrznej w Konkursie INTERNALE 2010. To pierwszy w Polsce Konkurs, którego podstawowym celem jest promowanie specjalistów oraz projektów z dziedziny Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej.

Konkurs INTERNALE 2010 jest kierowany do firm, instytucji, organów samorządowych i osób, które prowadzą projekty w ramach Komunikacji Wewnętrznej i/lub posiadają Intranet. Odbiorcami konkursu są w szczególności Managerowie Komunikacji Wewnętrznej i PR, Dyrektorzy Personalni, członkowie zarządu, managerowie HR, specjaliści zarządzania wiedzą, managerowie IT i administracji, zarządcy, redaktorzy, administratorzy, projektanci, promotorzy i pomysłodawcy Intranetu.

Prestiżowe nagrody zostaną przyznane w dziesięciu regulaminowych kategoriach:
1. Najlepszy Intranet 2010 kategoria Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
2. Najlepszy Intranet 2010 kategoria Duże Firmy
3. Najlepszy Intranet 2010 kategoria Administracja Publiczna, Samorządy i Organizacje Pozarządowe
4. Najlepsza Strategia Komunikacji Wewnętrznej
5. Najlepszy Projekt Komunikacji Wewnętrznej
6. Osobowość/Zespół Komunikacji Wewnętrznej kategoria Redaktor Intranetu
7. Osobowość/Zespół Komunikacji Wewnętrznej kategoria IT i Administracja
8. Osobowość/Zespół Komunikacji Wewnętrznej kategoria Zarządca Intranetu
9. Osobowość/Zespół Komunikacji Wewnętrznej kategoria Manager Komunikacji Wewnętrznej
10. Największa Innowacja w Intranetach

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są bezpłatnie. Wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.intranety.pl/internale.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres internetowy internale@intranety.pl lub drogą tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Słomińskiego 5/3, 00-195 Warszawa z dopiskiem KONKURS. Szczegółowy regulamin oraz informacja o konkursie znajdują się na stronie internetowej.

Organizatorem Konkursu są Intranety.pl, pierwszy polski portal Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej. Audytorem Konkursu jest Firma Doradcza KPMG. Patronat Merytoryczny objęły: Business Centre Club, Akademia Leona Koźmińskiego, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Institute for International Research. Patronami Medialnymi Konkursu są: Infor Ekspert, Personel i Zarządzanie, Mediarun.pl, Medialink.pl, HRK.PL, GoldenLine, PRoto.pl, Nowoczesna Firma, StepStone.pl i NetShare.pl. Sponsorem Głównym jest firma KOLIBRO Intranet & BPM Experts.