Kolibro partnerem merytorycznym Konferencji Information System in Management

21-22.11.2013 Kolibro prelegentem i partnerem konferencji Information System in Management organizowanej przez Katedrę Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Objęliśmy patronat nad konferencją organizowaną przez środowisko naukowe SGGW. Tematyka koncentrowała się wokół wykorzystywania technologii i systemów informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wiedzą w ekonomii, finansach oraz innych dziedzinach.

__więcej o konferencji

Kolibro na ISIM

Aleksander Sala jako wykładowca podczas konferencji ISIM

Posted in: