Kolibro partnerem międzynarodowego projektu IntranetTime

Kolibro Internal Business Apps  jest partnerem projektu badawczego definiującego wpływ portali intranetowych na rozwój innowacji, wiedzy i kapitału intelektualnego w organizacjach. Intranet Time, jest jedynym na skalę europejską projektem badającym zagadanienia wpływu intranetu na innowacyjność organizacji oraz więdzę. Projekt jest realizowany we współpracy ze polskim środowiskiem akademickim Uczelnią Vistula oraz Politechniką Gdańska.

Czytaj więcej o projekcie IntranetTime.