Kolibro i ObiegFaktur.pl na Kongresie Controllerów

26 maja 2010 o godz. 15.30 w Gdańsku podczas XVIII Kongresu Controllerów, Kolibro i ObiegFaktur.pl zaprezentują wnioski płynące z Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Obiegu Faktur Kosztowych. Jak wykazało badanie, działy finansów i controllingu optymistycznie podchodzą do automatyzacji procesu obiegu faktur oraz wyrażają potrzebę wprowadzenia rozwiązania, które umożliwi pełną kontrolę nad kosztami firmy.

Aż 44 proc. firm negatywnie ocenia pracę z fakturami argumentując, iż jest czasochłonna, wiąże się z ciągłym kopiowaniem dokumentów, co naraża firmy na bezpośrednie straty finansowe i czasowe. Rocznie firmy w Polsce otrzymują średnio 15 tys. faktur potwierdzających zakup, ale przestarzałe metody pracy i recesja powodują, że większość z nich nie zostaje zapłacona na czas. Jak zatem zorganizować proces obiegu faktur, aby uniknąć poważnych konsekwencji prawnych i podatkowych? Na te i podobne pytania odpowie wykład, na którym zaprezentowane zostaną wyniki Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Obiegu Faktur Kosztowych. Wzięło w nim udział 337 organizacji działających na terenie Polski. Jest to pierwsze i jedyne tego typu badanie w Polsce, które ukazuje trendy i praktyki polskich firm w zakresie obiegu faktur kosztowych.

Wystąpienie pt.: „Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Obiegu Faktur Kosztowych – szanse i wyzwania dla controlingu i finansów” kierowane jest w głównej mierze do przedstawicieli zarządów, dyrektorów finansowych i menedżerów wszystkich szczebli zarządzania. Osoby odpowiedzialne za finanse i controlling posiądą szczegółową wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań IT wpływających na rentowność i możliwość generowania oszczędności. Poszczególne obszary wystąpienia znajdą zainteresowanie menedżerów do spraw operacyjnych i IT, ukazując wpływ procesu obiegu faktur na wspomożenie zarządzania firmą oraz usprawnienie funkcjonowania jej poszczególnych jednostek.

Eksperci Kolibro i ObiegFaktur.pl podejmą najważniejsze kwestie związane z pracą z fakturami:

Jakie są najpilniejsze potrzeby działu controllingu i finansów z zakresie obsługi kosztów?
Dokąd zmierzamy? Trendy i doświadczenia 337 organizacji w zakresie pracy z fakturami
Oszczędzić czas i pieniądze – czyli główne zadania automatyzacji procesu obiegu faktur kosztowych
Świadome i profesjonalne zarządzanie kosztami– nowoczesna tendencja zarządzania organizacją
Jak to wygląda w praktyce? Narzędzia usprawniające pracę z fakturami kosztowymi czyli co wiemy o kosztach przez zaksięgowaniem?
Wystąpienie poprowadzą:

Aleksander Sala, prezes zarządu Kolibro Intranet & BPM Experts oraz Beata Skura, Business Unit Manager ObiegFaktur.pl.

XVIII Kongres Controllerów to miejsce i czas spotkań menedżerów i specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami. Umożliwia prezentację najlepszych rozwiązań, produktów i wdrożeń oraz edukuje rynek w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Organizatora: http://www.oditk.pl/pl/szkolenia/391/xviii-kongres-controllerow