Kolibro na „II CIO SUMMIT”

Eksperci Kolibro wystąpili w konferencji „II CIO SUMMIT” odbywającej się w dniach 29-30 października 2007 r. w hotelu Marriott w Warszawie. Konferencja skierowana była do dyrektorów IT polskich przedsiębiorstw.

CEO1W pierwszym dniu konferencji w panelu dyskusyjnym ekspertów zasiadał Grzegorz Kolasiński, wiceprezes zarządu Kolibro. Tematem panelu była konsolidacja informacji i infrastruktury IT w organizacji. Grzegorz Kolasiński odniósł się do roli jaką w procesie konsolidacji odgrywa Intranetowy Portal Korporacyjny. Wskazywał na możliwości i ułatwienia wynikające z wykorzystania portalu jako aplikacji standaryzującej i konsolidującej dostęp do informacji. W prowadzonej dyskusji wskazał również na to, że w kontekście niedoborów kadr pracowniczych na rynku oraz dużej ich fluktuacji związanej z migracją zarobkową dzisiejsze czasy nie tylko sprzyjają tworzeniu portali intranetowych ale wręcz wymuszają ich wdrożenia jako antidotum na niekontrolowane „wypływanie” wiedzy z organizacji.

 

 

CEO2W drugim dniu konferencji Aleksander Sala – Prezes Zarządu Kolibro poprowadził prelekcję w temacie: „Portal Intranetowy, czyli jak CIO godzi interesy różnych działów?”. Wskazywał na ścisłą zależność pomiędzy informatyką a zarządzaniem w przypadku wdrożenia Intranetowego Portalu Korporacyjnego. Szeroko omówił Case Studies wdrożeń zrealizowanych przez Kolibro wskazujące na dużą rolę i odpowiedzialność CIO w procesie rozpoznania potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych organizacji. Ważnym punktem był temat Audytu Komunikacyjnego jako narzędzia badawczego poprzedzającego wdrażanie strategii zarządzania komunikacją i informacją. Ostatnim omawianym zagadnieniem były techniki motywowania zespołu użytkowników i administratorów Portalu Intranetowego.

 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie ekspertów Kolibro do udziału merytorycznego w konferencji. Cennym dla nas była wymiana doświadczeń i poglądów z szefami działów IT z obszaru zarządzania komunikacją i informacją w ich firmach.